ฟรี
 • โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
  192 หมู่ 1 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43230

 • แต่งตั้ง_page-0001.jpg

  ประกาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เรื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565

 • LINE_ALBUM_อบรมยาเสพติดฯ-สอบ PISA_๒๑๐๙๒๘_33.jpg

  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

 • LINE_ALBUM_อบรมยาเสพติดฯ-สอบ PISA_๒๑๐๙๒๘_25.jpg

  ? โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ได้ดำเนินการจัดสอบ PISA ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

 • received_343329570918725.jpeg

  นักเรียนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขันสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.นค

 • Covid vaccinated.png

  ประกาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เรื่อง การสำรวจนักเรียนที่สนใจฉีดวัคซีคป้องกันไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

 • LINE_ALBUM_การประเมินปฏิบัติงานสายงานบริหาร 2564_๒๑.jpg

  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา

 • LINE_ALBUM_การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่_11.jpg

  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2

 • LINE_ALBUM_ครูวิทย์คณิต อบรมขยายผลความรู้ฯในเคร_8.jpg

  คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ

 • 170618.jpg

  วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลโรงเรียนที่ชำรุด

 • LINE_ALBUM_รายงานการแจกเงิน และ ตสน.ตรวจการเงิน-พัสดุ_๒๑๐๙๐๙_21.jpg

  โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เข้ารับการตรวจสอบ ติดตาม และรับคำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร